Microsoft Powertoys – Gratisverktyg till Windows

Själv använde jag Microsoft Powertoys redan då jag körde Windows 95 och tyckte det var ett bland de bästa tilläggsprogram/verktyg. Nu har jag även kört det i Windows 10 och Windoes 11 ett tag. Tycker fortfarande det är ett bland de bästa verktygen även om det är lite annorlunda än på den gamla goda tiden.

Powertoys utökas med nya verktyg hela tiden och har nu en ganska bra/stor uppsättning vektyg. Jag använder långt ifrån alla verktyg själv men de jag använder är värda sin vikt i guld.

I paketet av verktyg finns just nu Always on top, Powertoys Awake, Colorpicker, Fancyzones, File Explorer add-ons, Image Resizer, Keyboard Manager, Mouse utilities, Powerrename, Powertoys Run, Shortcut Guide och Video Conference Mute.

Powertoys finns att hämta i Microsoft Store eller kan laddas ned som en installationsfil på Github.

Här finns en bra förklaring till de olika verktygen:

Microsoft Powertoys settings
Exchange Server

97000 Exchange-servrar i fara

97000 Exchange-servrar befaras vara i fara för attacker. Så många Exchange-servrar är det enl. Shadowserver som inte har uppdaterat till senaste säkerhetsfixarna. I mitten av februari kom det ut ett antal säkerhetsfixar från Microsoft till bla Microsoft Exchange Server.
epost

TTL och DNS-spridningstid

TTL (time to live) anger hur länge information om dina DNS-poster är cachad av en DNS-server. DNS-spridningstiden påverkas av flera faktorer, inklusive inställningarna för din TTL och din ISP (internetleverantör). Alla DNS-poster har en TTL-inställning som är den tidsperiod under vilken servrar cachar information om dina DNS-poster. Din ISP cachar DNS-poster genom att lagra data lokalt i stället för att hämta uppdaterade data från din DNS-server.
SPF

SPF Sender Policy Framework

SPF är en teknik som används för att förhindra e-postspoofing och introducerades i början av 2000-talet. SPF är en DNS-baserad mekanism som hjälper e-postservrar att bekräfta om ett e-postmeddelande kommer från en betrodd källa.
finger epost

DMARC

DMARC står för Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance och är en e-postautentiseringsprotokoll. DMARC är utformad för att ge e-postdomänägare möjlighet att skydda sin domän från e-förfalskning eller spoofing (kommunikation skickad från en okänd källa som är förtäckt som en källa som är känd för mottagaren).