IT-Säkerhet handlar om förtroende

Vad betyder IT-säkerhet för dig och vad betyder det när en leverantör av mjukvara säger att de är tillverkade i Europa och vilka är då fördelarna för dig?

RB Data jobbar med ESET för alla former av säkerhetsprogram. ESET’s huvudkontor ligger i Europe (Slovakien) men har flera kontor runt om i världen, bland annat ett Sverigekontor.

Senaste tiden har det förekommit flera artiklar i ”IT-pressen” om mjukvaruföretag eller säkerhetsföretag som ligger i Ryssland och det kan finnas risk för att den ryska regeringen tvingar dessa företag att hacka IT-system i andra länder eller att regeringsagenter använder deras teknik för att starta cyberattacker utan att de vet om det.

ESET som vi jobbar med är ett privatägt företag med verksamhet i Norden med huvudkontor i Europa. Eftersom ESET är privatägt finns det heller inga investerare att ta hänsyn till och de kan fokusera på det de är bäst på, bygga och utveckla säker teknik. ESET har ett dedikerat team representerat lokalt i Sverige och Danmark.

ESETs säkerhetslösningar utvecklas och hanteras i Europa. ESET lagrar och förvarar även all data inom europeiska gränser vilket innebär att europeiska standarder och förordningar efterlevs.

IT-Säkerhet handlar om förtroende
Exchange Server

97000 Exchange-servrar i fara

97000 Exchange-servrar befaras vara i fara för attacker. Så många Exchange-servrar är det enl. Shadowserver som inte har uppdaterat till senaste säkerhetsfixarna. I mitten av februari kom det ut ett antal säkerhetsfixar från Microsoft till bla Microsoft Exchange Server.
epost

TTL och DNS-spridningstid

TTL (time to live) anger hur länge information om dina DNS-poster är cachad av en DNS-server. DNS-spridningstiden påverkas av flera faktorer, inklusive inställningarna för din TTL och din ISP (internetleverantör). Alla DNS-poster har en TTL-inställning som är den tidsperiod under vilken servrar cachar information om dina DNS-poster. Din ISP cachar DNS-poster genom att lagra data lokalt i stället för att hämta uppdaterade data från din DNS-server.
SPF

SPF Sender Policy Framework

SPF är en teknik som används för att förhindra e-postspoofing och introducerades i början av 2000-talet. SPF är en DNS-baserad mekanism som hjälper e-postservrar att bekräfta om ett e-postmeddelande kommer från en betrodd källa.
finger epost

DMARC

DMARC står för Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance och är en e-postautentiseringsprotokoll. DMARC är utformad för att ge e-postdomänägare möjlighet att skydda sin domän från e-förfalskning eller spoofing (kommunikation skickad från en okänd källa som är förtäckt som en källa som är känd för mottagaren).