Sep 17 2013

Ännu en stad hakar på ”Gratis Wlan till alla”…

Våren 2014 ska Uppsala vara klara med gratis internet i innerstaden.

Uppsala Citysamverkan driver det hela och där ingår organisationerna Fastighetsägarna i Uppsala och Uppsala Handelsförening. Fastighetsägarna har intressenter som fastighetsägare, butiker, restauranger, hotell, banker och andra företag i city varav man kan misstänka att det ska finnas någon form av reklam för att finansiera det hela.

– Vi arbetar för att det ska finnas ett komplett utbud av varor, tjänster, kultur och nöjen i Uppsala. Att erbjuda fri surf i höga hastigheter är ytterligare ett steg mot att göra Uppsala mer tillgängligt, levande och attraktivt för våra besökare. Vi vill involvera uppsalaborna i stadens utveckling, och internet är en given plattform för en sådan utveckling, säger Lisa Thörn ansvarig Cityledare på Uppsala Citysamverkan AB.

Läs mer här: http://bit.ly/153ZTDQ

Hoppas nu bara att det är mer städer som hakar på denna trend.

  support
  icon
  Need Help?
  Close
  skype
  Skype Chat
  skype-phone
  Skype Call
  menu-icon
  Support Ticket